Výroba

Pletysmograf Pulsatrix 10/40

Pletysmograf Pulsatrix slouží pro měření, ukládání a analýzu pletysmografických křivek. Je určen pro ambulantní vyšetření prokrvení prstů horních a dolních končetin po ochlazení.

U pletysmografu Pulsatrix 10 dochází ke snímání pletysmografické křivky z jednoho prstu, narozdíl od pletysmografu Pulsatrix 40, kde dochází ke snímání pletysmografických křivek ze 4 prstů současně. 

Velkou výhodou přístroje je inovativní výpočetní software, díky kterému lze přesněji určit stupeň reakce prokrvení na tepelný či chladový podmět. 

Pletysmograf Pulsatrix nalézá uplatnění v každodenní praxi lékařů pracovního lékařství pro vstupní a preventivní prohlídky pracovníků v riziku vibrací (k odhalení latentních poruch prokrvení), k diagnostice nemocí z povolání, ke sledování vlivu léčby vazoneuróz a k diagnostice vazoneuróz pro účely revmatologických a cévních ambulancí. 

Neustálý dohled nad kvalitou a dodržováním postupů výroby pletysmografu Pulsatrix je hlavní zásadou servisního technika výroby a vývoje. Ten spolu s představitelem vedení pro kvalitu zajišťují optimalizaci výrobního procesu spočívající ve výběru spolehlivých dodavatelů, v systému řízení kvality, v kontrole, v testování a ve zpětné vazbě koncových zákazníků. 

S pletysmografem Pulsatrix se můžete setkat například na pracovišti EUC Klinika Ústí nad Labem, Nemocnice Kyjov, FN Olomouc, Karvinská hornická nemocnice…

Kontakt

Technicare CZ, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 360/17
739 24 Ostrava

info@technicare.cz
+420 596 728 055

Menu

O nás