Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost Technicare CZ spol. s r.o. sídlící v Ostravě byla založena v roce 2003. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba, distribuce a servis zdravotnické techniky v oblasti operačních sálů, anesteziologie, intenzivní medicíny, pracovního lékařství a radiologie. Koncovými zákazníky společnosti jsou nejenom pracovníci humánní medicíny, ale v posledních letech také pracovníci medicíny veterinární.

Od roku 2005 je společnost Technicare CZ, spol. s r.o. certifikována dle souboru norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485. Cílem firemní politiky je zajištění kvality a bezpečnosti dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

Postupný vývoj Technicare CZ, spol. s r.o.

2003

Vznik společnosti

2003

2003

Vznik organizační složky

2005

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

2005

2005

Vývoj a výroba Pulsatrix

2016

Nabytí povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření

2016

Kontakt

Technicare CZ, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 360/17
739 24 Ostrava

info@technicare.cz
+420 596 728 055

Menu

O nás