Certifikace

ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality 

ČSN EN ISO 13485 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality